Syntolkning

Syntolkning i Umeå

Syntolkning av filmer kommer att ske cirka en gång i månaden i Umeå på Filmstaden.

Kontakta:
Emma Söderström,
Telefon: 070-513 87 32
e-post: emmak74@gmail.com

Syntolkning i Skellefteå:

Kontakta David Renström.
Telefon hem: 0910-78 17 51
Arbete: 0910-140 91
Mobil: 070-641 96 20