Syntolkning

Syntolkning i Umeå

Syntolkning av filmer kommer att ske cirka en gång i månaden i Umeå på Filmstaden.

Kontakta:
Emma Söderström,

Syntolkning i Skellefteå:

Kontakta David Renström.