Syn och hörselinstruktörer

#  Var finns instruktörer?

I 7 av länets 15 kommuner finns syninstruktörer eller som de kallades tidigare heminstruktörer. En del av dem är även hörselinstruktörer.Sju av länets kommuner saknar syn och hörselinstruktörer. Dessa är Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Vännäs kommuner som för närvarande inte har denna tjänst. SRF arbetar med att påverka kommunerna att ha syn och hörselinstruktörer även i dessa kommuner.

Du når syn och hörselinstruktörerna via respektive kommuns växel eller via nedan angivna e-post adresser.

##  Bjurholm

Annica Westman

##  Nordmaling

Yvonne Eriksson

##  Norsjö

Kerstin Hägg

##  Robertsfors

Ingrid Jonsson

##  Skellefteå

Eva Lind

##  Umeå

Monica Östensson

##  Åsele

Marie Johansson

#  Kommunalt stöd

Kommunalt stöd för synskadade genom syn- och hörselinstruktörer

SRF anser att alla kommuner bör ha särskilt utbildad personal, syn- och hörselinstruktör, som kan ge stöd för att synskadade själva ska klara sitt vardagliga liv, hjälp till självhjälp.

#  Syftet

##  Personer med synskada vinner:

 • * ökad egenkontroll över sin vardag
 • * ökad säkerhet i hem och närmiljö
 • * ökad delaktighet i samhället
 • * ökad livskvalité.
##  Kommunen vinner:
 • * ekonomiskt genom minskat service- och hjälpbehov hos personer med synskada
 • * mer aktiva medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

I den situation som uppstår, när en person blir synskadad, har den första aktiverande åtgärden ofta en avgörande betydelse för hur den fort­satta rehabiliteringen lyckas. Att helt eller delvis mista synen leder för de flesta till en svår omställningsprocess. Det är i hem­­­­met och med de dagliga sysslorna som behovet av stöd till ”återanpassning” är störst.

Syn- och hörselinstruktörernas uppgift är att ge hjälp till självhjälp, med syftet att stödja den synskadades förmåga att klara eget boende och att i övrigt leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det finns stora vinster i en sådan support, utan den ytterligare träning som det kan ge är det stor risk att en person passiviseras och utvecklar ett större hjälpbehov än vad som skulle vara nödvändigt.

#  Personligt stöd

##  Syn- och hörselinstruktörernas stöd till för personer med synskada bör omfatta:

 • * Fortsatt träning av kunskaper och färdigheter i den dagliga livsföringen, hushållsarbete, ringa, skriva, hygien och kläder mm.
 • * Åtgärder för att minska risk för olyckor i hemmet, särskilt fallolyckor.
 • * Stöd i att lära sig orientera i och omkring bostaden samt till och från serviceinrättningar.
 • * Motivera till aktivt deltagande i samhällslivet, fritidsaktiviteter, kulturellt och politiskt.
 • * Informera och ge råd till personal inom hemtjänsten och på servicehus.
 • * Informera anhöriga och närstående samt att verka för att den synskadades fysiska och psykiska miljö tillåter ett aktivt och självständigt liv.