Om vår webbplats

Denna webbplats är (givetvis) designad med tanke på besökare med alla former av synskada.

Lite fakta:

  • Webbplatsens utseende anpassas automatiskt till besökarens utrustning och webbläsare. Detta underlättar för besökare med förstoringshjälpmedel och skärmläsare. Fungerar både i datorn, plattan eller den smarta telefonen.
  • Navigeringen sköts via huvudmenyn i stället för utspridda länkar på sidorna. Menyn är i två nivåer. Nivåerna annonseras av skärmläsare. För närvarande har det testats med skärmläsarna Jaws 18 (Windows 10), Voice Over (iPhone 5) och Orca (Linux).
  • Webbmotorn som används är bloggverktyget WordPress.

Mer om bloggverktyget WordPress

WordPress loggga