Valberedning

Valberedning

Vill du föreslå någon person till vår styrelse. Kanske du själv vill ställa upp som ledamot. Kontakta någon i valberedningen. Vi tar tacksamt emot alla tips:

Stefan Drugge, sammankallande
mobil:  070-514 75 27

Sverker Renström
mobil:  070-374 55 19

Lena Vestman
tfn:  090-14 81 57