Styrelsen

Ordförande

Jenny Näslund
Telefon: 090-19 34 38
Mobiltelefon: 073-051 18 75
e-post: jenny.naslund@ume.se 

Sekreterare

Sussi Boström
Telefon: 0934-151 27,
Mobiltelefon: 070-583 10 21
e-post: sussibostrom@gmail.com

Kassör

Sören Lundgren
Tel.nr: 0934-411 33,
Mobiltelefon: 073-043 42 89
e-post: srf@kvarnagard.com

Övriga

Asker Dahlstedt
Mobiltelefon: 073-806 05 62
e-post: asker.dahlstedt@ume.se 

Camilla Engström
Mobiltelefon: 070-3371644
e-post: camilla.solsken@gmail.com

Michael Hellström
Tel.nr: 070-2236687
e-post: micke_94@hotmail.com