Representation

Samråd i olika styrelser

Representation i SRF Västerbotten 2016

I nedanstående sam- och brukarråd finns distriktet representerad och vill Du att någon fråga ska lyftas är Du välkommen att kontakta kansliet så vidarebefordrar vi Din fråga till rätt person och råd. Vill Du fördjupa Dig i något protokoll eller minnesanteckning så kan Du också höra av dig till kansliet.

Trafikverket region norr – Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF)

Susanne Boström, Robertsfors. 

Mikael Hellström Holmsund.

Försäkringskassans handikappråd

Stefan Drugge, Umeå 

Landstinget i Västerbotten – Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH)

Jenny Näslund, vice ordförande

Ann Lindmarek, ombudsman.

Synrehabiliteringens brukarråd

Jenny Näslund, Umeå

Susanne Boström, Robertsfors.

Margareta Pettersson, Lycksele

De Synskadades Vänner (DSV)

Lotta Enhorn, Umeå

Specialpedagogiska Skolmyndigheten norra regionen (SPSM) Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg

Karin Sundbaum, ombudsman

Lars Engberg, ombudsman ersättare

Datafaddrar

Thomas Sandström, Umeå

Stefan Drugge, Umeå