Representation

Samråd i olika styrelser

Representation i SRF Västerbotten 2018

I nedanstående sam- och brukarråd finns distriktet representerad och vill Du att någon fråga ska lyftas är Du välkommen att kontakta kansliet så vidarebefordrar vi Din fråga till rätt person och råd. Vill Du fördjupa Dig i något protokoll eller minnesanteckning så kan Du också höra av dig till kansliet.

Trafikverket region norr – Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF)

Susanne Boström, Robertsfors. 

Försäkringskassans handikappråd

Stefan Drugge, Umeå 

Landstinget i Västerbotten – Nämnden för funktionshinder och habilitering (NFH)

Jenny Näslund, ordförande i SRF- Umeå

Ann Lindmark, ombudsman.

Syn rehabiliteringens brukarråd

Susanne Boström, Robertsfors.

Monika Svedesjö. Skellefteå.

Asker Dahlstedt, Umeå.

De Synskadades Vänner (DSV)

 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten norra regionen (SPSM) Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg

Karin Sundbaum, ombudsman