2018

Januari

 

Februari

 

Mars

8. Samrådsmöte med Landstingets Nämnd för Funktionshinder och Rehabilitering NFH.

10. SRF – Umeå Årsmöte.

 

April

 

Maj

14. Samrådsmöte med Landstingets Nämnd för Funktionshinder och Rehabilitering NFH.

 

Juni

 

Juli

 

Augusti

 

September

19. Samrådsmöte med Landstingets Nämnd för Funktionshinder och Rehabilitering NFH.

 

Oktober

 

November

22. Samrådsmöte med Landstingets Nämnd för Funktionshinder och Rehabilitering NFH.

 

December