Fonder

Nedan följer en förteckning över vissa fonder i Västerbotten mfl.

Alli och Gösta Petterssons fond 1962

Ändamål: ”Avkastningen ska, efter samråd med Västerbottens läns Blindförening, användas till, för blinda inom Västerbotten, nyttiga ändamål.” Ansökan sker i samråd med SRF Västerbotten.
Ansökningstid: senast 30 april, årligen.

Ansökan skickas till:  SRF Västerbotten,  Storgatan 76,  903 33,  Umeå.

KMA, Kronprinsessan Margarethas arbetsnämnd i Västerbotten

Ändamål: Kvalificerad samhällsnytta.
Ansökningstid: före 3 mars, årligen.
Ansökan skickas till: Synskadades Vänner i Västerbotten.

Synskadades Vänner (SV) i Västerbotten.
Ändamål: Samhällsnytta.
Ansökningstid: löpande.
Ansökan skickas till. Synskadades Vänner i Västerbotten.
Kontaktperson Anette Sundbom,