Arkivet

I arkivet kommer du att kunna botanisera bland vad som hänt i SRF Västerbotten. Det blir både nedskriven historik samt nedladdningsbara filer.

Detta kommer att fyllas på under våren 2016. Vartefter vi fyller på arkivet så kommer det att finnas i menyn.